Sơn MyKolor

CT 11A

LÀ CHẤT CHỐNG THẤM TỔNG HỢP TỪ ACRYLONITRILE VÀ ALKGSILOXAN. Ở DẠNG LỎNG HỆ NƯỚC HỖN HỢP PHA...