Các loại sơn chính hãng -Chất chống thấm

BỘT BẢ SYMYA

Kích thích vơi da và hê hô hấp .Tránh hít bui của sản phẩm. Thành phần có chứa...

BỘT CHÉT

DÙNG ĐỂ VÁ NHỮNG KHE NỨT TƯỜNG BÊ TÔNG,MỐI NỐI THẠCH CAO. BÁM DÍNH TỐT,DỄ THI CÔNG,SỬ LÍ...

BỘT TRÉT MAXILITE

-CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SƠN NƯỚC CHÍNH HÃNG ,CHẤT LƯỢNG ,CHIẾT KHẤU CAO .GIÁ CHIẾT KHẤU TỪ 17%...

CT 11A

LÀ CHẤT CHỐNG THẤM TỔNG HỢP TỪ ACRYLONITRILE VÀ ALKGSILOXAN. Ở DẠNG LỎNG HỆ NƯỚC HỖN HỢP PHA...

CT11A

LÀ CHẤT CHỐNG THẤM TỔNG HỢP TỪ ACRYLONITRILE VÀ ALKGSILOXAN. Ở DẠNG LỎNG HỆ NƯỚC HỖN HỢP PHA...

DULUX

-CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI SƠN NƯỚC CHÍNH HÃNG ,CHẤT LƯỢNG ,CHIẾT KHẤU CAO .GIÁ CHIẾT KHẤU TỪ 17%...