Dịch vụ

CTY TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Xây Dựng Nhật Anh hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn thiết kế
- Tư vấn đấu thầu
- Tư vấn quản lý dự án
- Thi công công trình
- Thiết kế nội thất