Chất chống thấm sika

Sikaproof Membrane

Sikaproof Membrane là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội....

Sika Latex TH

Sika Latex là loại nhũ tương cao cấp Kết dính tuyệt hảo Giảm co ngót. Tăng...

SikaTop Seal 107

Vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần Sikatop Seal 107 . Sản phẩm được...

Sika Grout 214-11

SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công...

SIKAMENT R7N

ikament® R- 7N chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để...